Finanční služby

Zajištění financování ve vztahu na soukromé investory.

finance

Finanční servis ve vztahu k vývozu technologií a technologických celků

 • zkušenosti a tradice ve spolupráci s vybranými bankami

 • přímá spolupráce s vybranými investičními fondy

 • zajištění kompletního servisu včetně pojištění

 • možnost zajištění financování ve vztahu na soukromé investory

 • 100% Mobile tested

Finanční servis ve vztahu k realitám a developerským projektům

 • možnost zajištění hypotéky pro soukromou i právnickou osobu

 • možnost pojištění rizika

 • možnost úvěru

 • možnost půjčky

 • možnost vstupu soukromého investora

Servis ve vztahu k firemním a osobním financím a pohledávkám

 • SLAVIA International, a.s. zajišťuje v tuzemsku i zahraničí kompletní screening obchodního partnera zahrnující prověření a analýzu jeho bonity, stávající platební morálky, solventnosti a majetkových poměrů. 

 • SLAVIA International, a.s. Vám pomůže vyřešit rozhodnutí, zda nadále vymáhat své pohledávky vlastními silami s těžko odhadnutelným výsledkem, či využít našich služeb.